Saturday, August 12, 2017

Amazonite cabochon Multi Oval gems 28x40 1 pc


via riyogems http://ift.tt/2vZMW67